+383 38 244 414

[email protected]

Human Care ka filluar impelmentimin e projektit ‘Mjeku në shtëpi’

Gjatë muajit qershor Organizata ‘Human Care’ ka filluar implementimin e projektit ‘Mjeku në shtëpi’ të financuar nga Ministria e Shëndetësisë

Përmes projektit synohet realizimi i vizitave shëndetësore për qytetarë, që mjekimin ta marrin në shtëpitë e tyre.

Ekipet mjeksore të organizatës ‘Human Care’ do të ofrojnë kontrolla shëndetësore për gjithë qytetarët, me fokus për vizita në shtëpitë e tyre për kategorinë e personave të palëvizshëm, lehonave, foshnjeve, pleqëve dhe invalidëve të luftës.

Në bashkëpunim e drejtoritë e shëndetësisë dhe mirëqenjes sociale të komunave ku implementohet projekti, është bërë përzgjedhja e pacientëve me nevoja për kontrolla. Gjatë muajit Qershor dhe Korrik kontrollat do të realizohen në Komunën e Lipjanit.

wphumancare

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *