+383 38 244 414

[email protected]

Mësimdhënëset e Fushë Kosovës vetëdijesohen rreth teknikave të vetëkontrollit rreth kancerit të gjirit dhe kancerit të qafës së mitrës.

Human Care në bashkëpunim me Komunën e Fushë-Kosovës kanë vazhduar realizimin e projekteve të përbashkëta shëndetësore në dobi të qytetarëve të kësaj komune.

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes rreth kancerit të gjirit dhe qafës së mitrës, stafi mjeksor i Human Care ka realizuar ligjerata edukuese për gratë e kësaj komune.

Ligjeratat janë mbajtur tek gratë e komuniteteve rom, ashkali, egjiptas dhe tek mësimdhënëset e shkollave fillore.

wphumancare

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *