+383 38 244 414

[email protected]

Trajnimi profesional inovativ për fuqizim ekonomik të rinisë

Në mbështetje të Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, organizata ‘Huma Care’ filloi implementimin e projektit ‘Trajnimi profesional inovativ për fuqizim ekonomik të rinisë’.

Projekti ka për qëllim aftësimin profesional të të rinjëve në fushën e stomatokogjisë, duke i aftësuar të rinjët të bëjnë punë praktike si asistent dhe teknik i stomatologjisë.
Në bazë të planprogramit, ata do të aftësohen me metodat inovative të punës, dhe të jenë plotësisht të gatshëm për punën.

Grupi i dytë i praktikantëve do të fillojë në muajin mars të 2019

wphumancare

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *